Menu

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Hammerum IF


Tirsdag den 10. december 2019 kl. 19.00 i Hammerum Hallen


Dagsorden
1. Valg af dirigent
a. Jonas blev valgt som dirigent med applaus
2. Formandens beretning
a. Formand Bo Mortensen fremlagde sin beretning som blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
a. Revideret regnskab blev forelagt af kasserer Jesper Timmermann og blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


- Jesper Happle Sørensen – modtager genvalg – genvalgt med applaus!
- Allan Nielsen – modtager genvalg – genvalgt med applaus!


6. Valg af suppleanter
- 1. Rune Bjørn Nielsen, U11 piger – valgt med applaus!
- 2. Helle Nielsen, U13 piger - valgt med applaus!


7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Jan Rønberg – modtager genvalg- genvalgt med applaus!
Eigil Pedersen – modtager genvalg - genvalgt med applaus!


På valg som revisorsuppleant er:
Ole Ulsøe – genvalgt med applaus!


8. Eventuelt
(emner som drøftes under ”eventuelt” kan ikke træffes beslutning om, på
Generalforsamlingen)


a. Sportsligt Årgangshjul – der blev fremsat et ønske om at Bestyrelsen i højere grad
kommunikerer omkring de aktiviteter som alle ungdomsårgange gennemgår, både i
løbet af sæsonen, og i løbet af hele fodboldlivet som spiller/træner/holdleder i
Hammerum IF på tværs af U5-U19. Herunder Grundskitse for de enkelte årgange,
samt information og støtte til især de yngre årgange, samt Drejebog for opbygning
af en stærk struktur for årgangen. Bestyrelsen og sportslig konsulent vil forberede
en struktur og information til de kommende opstartsmøder, som alle årgange skal
indkalde til i løbet af foråret.


b. Årgangsaktiviteter med delvist økonomisk formål – der ønskes klarere overblik og
fordeling af de aktiviteter som klubben støtter op om, og med fordel kan
koordinere mellem årgangene. Bestyrelsen vil koordinere med Aktivitetsudvalget.


c. Boldrum – Et stort ønske om at få ryddet op og få bedre orden og disciplin, når
årgange anvender klubbens og årgangens egne materialer – vigtigt at alle rydder op
og efterlader baner og lokaler i god stand. Bestyrelsen tager i vinter, initiativ til
gennemgang af boldrum og klargøring af nyt materiale skur, samt nye døre og låse.


d. KSU-frivillige – der blev spurgt til om Hammerum IF har overvejet at hente frivillige
udenfor årgangene? HIF har været i dialog med senior-kredse i 2019, desværre
uden gevinst, og mulighederne afdækkes yderligere i 2020, da vi meget gerne vil
have flere frivillige blandt ”bedsteforældrene”.


e. Nye Døre/Låse – etableres i Vinter 2020, med brik-system, muligvis også en låseløsning til 2 låger på Kunststofbanen.


f. Ungtræner-fokus/samling – Jonas arrangerer en Ungtræner samling i forår 2020,
helst inden sæsonstart.


(Slut)


Referent - Jesper Happle Sørensen – Næstformand - Hammerum IF

Luk